Welkom op de site Voorspelmodel beschikbaarheid ligplaatsen (v1.2)

Op deze website vindt u een prototype dat aan de hand van scenario’s de werking demonstreert van voorspelmodellen voor de beschikbaarheid van ligplaatsen voor de binnenvaart. De voorspelmodellen zijn ontwikkeld op basis van historische data van de bezetting van ligplaatsen in combinatie met vakkennis van binnenvaartexperts over het gedrag van de binnenvaartbewegingen onder verschillende omstandigheden. Zie voor meer info de Uitleg pagina.

Dit is een prototype ontwikkeld door Bolesian in opdracht van Rijkswaterstaat (Verkeer –en Watermanagement (VWM) en Centrale Informatievoorziening (CIV). Dit prototype heeft tot doel de voorspelbaarheid van de bezetting van ligplaatsen te onderzoeken en is alleen bedoeld voor demo’s. Aan de getoonde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.


Voorspelling gebaseerd op Datascience:
Voorspelling gebaseerd op Kennismodellen: