Prototype Voorspelmodel beschikbaarheid ligplaatsen

Via de website www.blauwegolfverbindend.nl (BGV) wordt door Rijkswaterstaat informatie verspreid over ondermeer de actuele situatie met betrekking tot de opening van bruggen en de beschikbaarheid van ankerplaatsen en ligplaatsen voor de binnenscheepvaart. Voor dit laatste is de informatie afkomstig uit het Binnenvaart Ligplaatsen Informatiesysteem (BLIS). Dit systeem geeft per locatie een percentage van beschikbare ruimte op die locatie, het aantal reeds afgemeerde schepen, informatie over de lengte en de breedte van de ligplaats en eventuele bijzonderheden of beperkingen die voor deze ligplaats van toepassing zijn zoals kegels, de waterstand, het getij of meteorologische informatie. Op basis van deze actuele informatie kan een schipper op dat moment een ligplaats uitzoeken. Dit biedt echter geen inzicht in de situatie van het moment waarop de schipper daadwerkelijk op de gewenste locatie aankomt. Een aantal uren of dagen later kan de situatie ten aanzien van ligplaatsen namelijk geheel anders zijn.

Om de binnenvaart beter van dienst te zijn, wil Rijkswaterstaat een verwachting kunnen aangeven over de beschikbaarheid van ligplaatsen in een bepaald gebied over een bepaalde periode. Hierbij moet rekening worden gehouden met tal van factoren zoals ondermeer het scheepstype, de grootte van het schip, de lading, de afmetingen van de ligplaats, de aanwezigheid van extra faciliteiten bij de ligplaats etc.

De wensen van Rijkswaterstaat zijn:
  • Analyseer de door Rijkswaterstaat aangeleverde scenario’s en ontwikkel op basis hiervan software met een voorspelmodel voor de beschikbaarheid van ligplaatsen.
  • Visualiseer deze beschikbaarheid op een interactieve kaart (web-based prototype) die zo goed mogelijk aansluit op de reeds beschikbare informatieproducten van Rijkswaterstaat. Deze visualisatie moet ook na afloop van het project beschikbaar blijven voor Rijkswaterstaat.
  • Rapporteer over het gevolgde ontwikkeltraject en de daarbij gedane bevindingen en presenteer hierover aan belanghebbenden bij Rijkswaterstaat.
Deze website bevat analyses van (Datascience) scenario's, zie:

Actueel advies

Voorspelling gebaseerd op Datascience:

Voorspelling gebaseerd op Kennismodellen:

De voorspellingen zijn gebaseerd op input van experts en niet gevalideerd aan de hand van andere databronnen.

Validatie / Betrouwbaarheid

Alle voorspellingsmodellen

Dit is prototype is ontwikkeld met het GEONIZER AI platform.